L’Ajuntament de Catarroja fica en marxa el programa PONT dirigit al desenvolupant d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió del nostre municipi, per al qual es destinarà una subvenció de 148.828 € de la Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives. Aquest projecte està dins del marc del Fons Social Europeu, un fons creat en 1957 que busca impulsar el treball i desenvolupar els recursos humans en tots els països de la Unió Europea. El programa forma part de l’eix de “foment de la inclusió social i la lluita contra la pobresa i la discriminació” que té com a objectiu específic la millora de la inserció sociolaboral del col·lectiu comentat anteriorment, a través d’itineraris integrats i personalitzats de inserció.

Una oportunitat per a Catarroja, que preveu una participació d’unes 100 persones de la població, amb la finalitat última d’impulsar un dels col·lectius amb més dificultats.

El projecte, posat en marxa en setembre, busca  dotar als/a les participants de les ferramentes necessàries per a millorar la seua situació en el món laboral, a través d’itineraris personalitzats, adaptats a les seues necessitats específiques, que inclouen tant orientació i formació ocupacional però també desenvolupament artístic, cultural i tecnològic per al empoderament personal.

 S’estan desenvolupat diverses activitats formatives individuals i col·lectives, a més, es busquen recursos específics per a cada persona tenint en compte les seues motivacions personals així com les capacitats pròpies. 

Els/les professionals que treballen en aquest projecte formen un equip multidisciplinar de quatre psicòlogues i dos treballadors/es socials, que van començar el seu treball el passat dia 11 de setembre. Treballen de forma coordinada amb l’equip de Serveis Socials que inclou intervenció comunitària, SEAFI, equip base i prevenció i amb les empreses i recursos del municipi, amb la finalitat última de donar una excel·lent oportunitat a un col·lectiu molt vulnerable.

En aquests mesos han realitzat diverses activitats com dos tallers de currículums, un  taller de recerca activa de treball per Internet i un taller de motivació. A més tan previstes més activitats sempre amb l’eix transversal de l’art i les xarxes socials. Per altra banda, han començat a desenvolupar cursos formatius a través d’empreses o de recursos municipals.

Telèfon de contacte:
             673 00 14 80