La violència de gènere constitueix un greu problema de la societat actual i és una mostra clara de les relacions de desigualtat entre homes i dones. Per açò, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Catarroja inicia la intervenció comunitària a través d'una campanya permanent de sensibilització i actuació en col·laboració amb empreses i centres públics de Catarroja contra la violència de gènere, denominat ESPAIS COMPROMESOS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, amb la finalitat de convertir-los en instrument de sensibilització i actuació contra la violència contra les dones. 
 
De forma permanent, qualsevol espai públic de Catarroja - comerços, centres educatius, oficines, entitats bancàries, etc.- podran realitzar la seua inscripció en la OIACC o Serveis socials, rebent el cartell identificatiu de “Espai compromès contra la violència de gènere” i la informació necessària per a desenvolupar la seua actuació fonamentalment posant a disposició el telèfon per a la trucada al 016 i facilitant el directori de recursos disponibles contra la violència de gènere. Complementàriament es realització activitats de formació i rebrà de forma periòdica totes les actuacions que l'Ajuntament de Catarroja realitze per a la prevenció de la violència de gènere i a favor de la igualtat. 
 
La sol·licitud serà signada per la persona responsable de l'empresa, director/a o el seu representant legal i arreplegarà l'adhesió a les següents condicions:

COMPROMÍS  “ESPAI COMPROMÈS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”

La violència de gènere és un problema social en la solució del qual ha d'implicar-se tota la comunitat. 
Com a espai obert al públic mostre el meu compromís amb la construcció d'una societat més justa, igualitària i lliure de violència contra les dones. Per açò, assumisc el compromís solidari d'oferir informació, així com contribuir a augmentar la sensibilització social respecte a la gravetat d'aquesta violència.
Ací es podrà trobar informació i solidaritat contra la violència masclista. 

  1. Aquest espai és espai segur i compromès contra la violència de gènere.
  2. Quan una dona acudisca sol·licitant ajuda serà atesa posant a la seua disposició el telèfon perquè puga cridar al 016.
  3. Davant qualsevol situació que genere dubtes es consultarà amb el 016. La ruptura del silenci i l'actuació de l'entorn comunitari és imprescindible per a combatre la violència masclista.
  4. En aquest espai es posarà a disposició el directori dels recursos disponibles contra la violència de gènere.
  5. Aquest espai es compromet amb  la difusió i sensibilització donant a conèixer la participació tant amb l'etiqueta física en l'establiment, com en l'espai online. 
  6. Aquest establiment es farà ressò de totes les campanyes contra la violència de gènere, tolerància zero amb el maltractament i a favor de la igualtat.


           TRÀMIT D'ADHESIÓ ON-LINE