QUÈ SÓN LES UNITATS DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CONDUCTES ADDICTIVES? (UPCCA) 

Són Serveis Especialitzats de titularitat local que desenvolupen programes de prevenció amb l'objecte de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludable. (Decret 132/2010)   

Des que es van crear en 1998, constitueixen el principal recurs preventiu de la Comunitat Valenciana. Són recursos municipals promoguts i dependents directament de l'actual Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius de la Conselleria de Sanitat. 

MODALITATS DE PREVENCIÓ

  • PREVENCIÓ INESPECÍFICA: es centra en el desenvolupament de programes generals de promoció de la salut, el desenvolupament personal i social, les alternatives d'oci i temps lliure i el foment de l'associacionisme. És inespecífica perquè el destinatari no és conscient que s'estan treballant amb ell les problemàtiques relacionades amb l'ús de drogues i la seua prevenció.
  • PREVENCIÓ ESPECÍFICA: conjunt d'estratègies enfocades cap al fenomen del consum de drogues, centrant la seua actuació en la disminució de factors de risc associats al consum i en la promoció de factors de protecció.  

NIVELLS DE PREVENCIÓ

  • UNIVERSAL: dirigida a la població en termes generals, amb la finalitat d'evitar factors de risc i potenciar factors de protecció. 
  • SELECTIVA: s'orienta a subgrups de població que tenen un major risc de ser consumidors. (Grups de risc) 
  • INDICADA: centrada en subjectes que presenten factors d'alt risc, diferents als de tipus social o demogràfic.