Borsa de treball d'Agents d'Igualtat

Publicat en el BOP número 19 de data 27/01/2017 la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'Agents d'Igualtat

10/04/2017: Resultats provisionals concurs borsa Agents d´Igualtat

Segons les bases reguladores del procediment, el termini per a presentar al·legacions als resultats provisionals del concurs serà de tres dies hàbils a partir del següent al de la publicació (de l´11 al 18 d´abril de 2017)