Fes arribar la teua consulta al regidor/a del teu barri:

4
Barri 4 4- Horteta - Vila Romana
5
Barri 5 5- Fumeral - Institut
6
Barri 6 6- Charco - Tranviaris
8
Barri 8 8 - Villa Carme i Horta
9
Barri 9 9- Polígon Industrial