CATARROJA, CIUTAT REFUGI

L'equip de govern vol constituir Catarroja com a Ciutat Refugi. Volem recolzar a les persones que intenten arribar als països de la Unió Europea fugint de zones on s'estan violant els drets humans de manera sistemàtica, la qual cosa ha provocat una gravíssima crisi humanitària que requereix una resposta urgent. 

Sabem que les competències dels municipis en aquest sentit són molt limitades, però la intenció del govern municipal és posar tots els mitjans al seu abast i cooperar amb les diferents administracions públiques, amb la societat civil i particularment amb les organitzacions especialitzades en l'atenció d'aquest col·lectiu. 

Per a açò, s'han mantingut reunions amb CEAR, ACNUR i Creu Roja i hem habilitat un registre en forma de qüestionari per a rebre propostes de col·laboració de la ciutadania. Una ciutadania que ja s'ha posat en contacte amb nosaltres per a facilitar recursos i donar suport a l'acolliment i atenció de persones i famílies en aquesta situació.

Així mateix, l'equip de govern ha decidit que aquest banc de recursos siga gestionat per la Regidoría de Benestar Social, per a fer front també a les situacions de privació que pateixen els nostres veïns i veïnes i poder augmentar així, col·laborant estretament amb els ciutadans, els recursos dels que disposem per a fer front a aquestes situacions.

El qüestionari apareix en l'enllaç “formulari d'inscripció” on s'arrepleguen dades bàsiques de contacte i informació sobre les característiques d’allò oferit: espais, temps de voluntariat, recursos materials i altres observacions sobre aquest tema.

Aquesta informació passarà a un banc de dades i serà estructurada i utilitzada (en cas necessari i en funció dels itineraris d'inserció que es dissenyen per a aquestes persones acollides), després de recaptar el consentiment formal de les persones registrades, i estarà subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.