Convocatòria per a la provisió definitiva d'una plaça d'Inspector de la Policia Local, per torn de promoción interna, sistema concurs-oposició.

Publicada en el BOE de data 03/05/2016 la convocatòria per a la provisió definitiva d'una plaça d'Inspector de la Policia Local.

Publicada en BOP nº204 de data 21 d'octubre de 2016 l'aprovació de la llista definitiva de personal admès i exclòs i data primer exercici

Convocatòria per a la provisió definitiva de 5 places d'Oficial de la Policia Local, 4 per torn de promoció interna, pel sistema de concurs-oposició,  i 1 per torn de mobilitat, pel sistema de concurs.

Publicada en el BOE de data 03/05/2016 la convocatòria per a la provisió definitiva de cinc places de Oficial de la Policia Local.

Publicada en BOP nº204 de data 21 d'octubre de 2016 l'aprovació de la llista definitiva de personal admès i exclòs i data primer exercici.​​