Formes de pagament

Domiciliant el rebut                                                

És la manera més fàcil i còmoda d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals sense haver d'estar pendent dels terminis de pagament o de rebre l'avís. S'estalviarà desplaçaments i evitarà la possibilitat de recàrrecs per pagaments fora de termini.

La domiciliació pot efectuar-se a través d'Internet en l'Oficina Virtual, presentant el seu compte en les oficines d'Atenció o Recaptació i també per telèfon.

 En les entitats bancàries col·laboradores

Els documents de pagament emesos per l'Ajuntament de Catarroja, poden pagar-se en qualsevol oficina de les entitats bancàries següents:

BANKIA, S.A. - BANCO CAM S.A.U. - BANCO DE VALENCIA - BANESTO - BANCO SANTANDER - BANKINTER - LA CAIXA - CAIXA POPULAR - B.B.V.A. - CAJA RURAL TORRENT - CATALUNYA CAIXA - RURALCAJA - IBERCAJA - CAJA MURCIA (BMN) - BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) - NOVA GALICIA BANCO, S.A. - BANCO DE SABADELL ATLÁNTICO

Per internet en la seua banca electrònica

Per a això ha d'estar d'alta en els servicis telemàtics d'alguna de les següents entitats col·laboradores assenyalades anteriorment. Necessitarà el número del codi de barres  que pareix en el rebut pagar poder pagar l'Impost. 

A més si ha perdut el Rebut o carta de pagament :    


Si per qualsevol motiu no disposa de la carta de pagament d'un impost, una taxa o un preu públic no domiciliat, ha de sol·licitar un duplicat a través d'internet (amb certificat digital o de DNI o amb les dades del rebut anterior) o sol·licitar-ho personalment en qualsevol de les nostres oficines d'atenció.