Informació General sobre la Web Tributària

En la web de l'Ajuntament de Catarroja a través de CAVI, qualsevol ciutadà, empresa o entitat pot conéixer al moment les seues dades fiscals i els últims impostos pagats o pendents, així com accedir i gestionar els seus tràmits amb l'Ajuntament. 

Per a això ha de posseir: 

  • DNI Electrònic
  • Certificat digital, si no disposa del mateix podrà sol·licitar-ho en la nostra OIAC.

A més de realitzar els seus tràmits, des del Web Tributària vosté podrà fer les següents gestions amb certificat digital:

  • Presentar sol·licitud d'informació tributària
  • Consulta rebuts pagats/pendents
  • Còpia del document per a realitzar el pagament en voluntària de tributs
  • Duplicat de rebuts pagats
  • Domiciliació bancària
  • Consulta d'objectes tributaris en què vosté estiga d'Alta/Baixa
  • Consulta de liquidacions pagades/pendents
  • Fer Autoliquidacions d'Alta d'IVTM