Punt General d'Entrada de Factures electròniques

Plataforma estatal FACE

Codi DIR : L01460945 (per a Unitat Tramitadora, Oficina Comptable i Centre Gestor)

--> ENTRADA FACE

efactura

 • Punt General d'Entrada de les Factures electròniques.
  e-factura

  En cas de no disposar del Certificat l'enllaç donarà error.
 • Descripció del funcionament d'efactura: en estos dos tràmits del Portal de la Ciutadania es descriu el funcionament del Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Catarroja.
 • Com donar-se d'alta en efactura per a poder registrar i consultar factures?

  La primera vegada que s'accedix a e-factura s'oferix la possibilitat de donar d'alta a l'empresa i crear les autoritzacions a les persones que es consideren per a gravar factures en nom d'eixa empresa.

  Passos que s'ha de seguir:

  1- S'accedix amb certificat de persona jurídica i es dóna d'alta a l'empresa i, almenys, a una persona amb el rol gestor. 

  2- El gestor, accedirà amb el seu certificat digital i podrà, a més de gravar i consultar factures, donar d'alta com a usuaris a més persones.

​​