Ajuntament de Catarroja

El portal catarroja.es, és la web oficial del municipi de Catarroja en la qual s'inclouen els continguts i serveis d'interès general dirigits a les persones que viuen en la ciutat o que desitgen conèixer-la o visitar-la, a entitats, a professionals i a empreses amb interessos en la nostra ciutat o que cerquen un lloc amb potencial per a desenvolupar la seua activitat.

Aquest portal web integra els portals temàtics i sectorials del conjunt d'àrees d'activitat municipals amb l'objectiu de difondre i comunicar la informació sobre la nostra ciutat, així com de fomentar i reforçar els instruments de participació ciutadana i d'entitats o associacions. Les opinions que s'expressen a través dels instruments de participació disponibles en aquesta web són responsabilitat  exclusiva de les persones que les emeten.

L'Ajuntament de Catarroja no és responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació publicada en els portals sectorials i aquella que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que conste en el lloc web o a la qual es remeta a partir d'enllaços o altres sistemes, amb excepció de la informació i continguts publicats en la seu electrònica que es regeixen per la normativa reguladora sobre administració electrònica i pel que es disposa en la pròpia seu electrònica municipal. La informació publicada en aquesta web no posseeix els efectes d'un acte de publicitat jurídica ni constitueix una notificació d'actes administratius o d'anuncis oficials, devent l'usuari estar al que resulte dels canals de publicitat o notificació legalment disposats a tal fi.

L'Ajuntament de Catarroja es reserva el dret a realitzar els canvis que procedisquen sense previ avís, a fi d'actualitzar, corregir, afegir o modificar els continguts del portal web del municipi de Catarroja o el seu disseny. En tot cas, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagen inclòs en els hipervínculs o links a apartats allotjats en els portals sectorials que integra el portal del municipi www.catarroja.es.

S'autoritza la reutilització de les dades i documents o categories de documents que estiguen publicats per a finalitats comercials i/o no comercials, en un marc de lliure competència. Aquesta autorització no s'aplica als documents sotmesos a drets de propietat intel·lectual o industrial (com les patents, els dissenys i les marques registrades) especialment per part de tercers. En aquest sentit, s'entén per drets de propietat intel·lectual els drets d'autor i drets afins, incloses les formes de protección  sui géneris. El règim de reutilització està obligat a garantir el ple respecte dels principis que consagren la protecció de dades personals, en els termes establits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seua normativa de desenvolupament.

El disseny d'aquest portal Web i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, pertanyen a l'Ajuntament de Catarroja i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que intervinga autorització expressa de l'Ajuntament de Catarroja, excepte para els supòsits de reutilització citats anteriorment. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest portal Web, atorgada a l'usuari, es limita a la descàrrega d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts es mantinguen íntegres i se cite la font dels mateixos (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic).

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecte a l'Estat espanyol i Comunitat Valenciana, sent els jutjats de Catarroja els únics competents. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d'aquesta clàusula.

​​

Catarroja

Camí Reial, 22 - 46470 Catarroja (València)

Telèfon 961 261 301

Mòbil 664 471 843

Fax 961 270 845

Whatsapp 661 009 000

Correu Electrònic ajuntament@catarroja.es

Skype ayuntamiento.catarroja

Twitter @ayuntcatarroja

Facebook Ayuntamiento Catarroja

Issuu Catarroja Ayuntamiento