Govern Municipal

 • Equip de govern


Jesús Monzó i Cubillos
Alcalde-president. 


Lorena Silvent Ruiz
1er Tinent d'Alcalde i regidora delegada de:

 • OMIC
 • Ocupació
 • Mercat
 • Comerç
 • Indústria
 • Desnonaments
 • BARRI 4: HORTETA - VILA ROMANA
 • BARRI 9: POLÍGON INDUSTRIAL

Martí Raga Vázquez
2º Tinent d'Alcalde i regidor delegat de:

 • Personal
 • ​Serveis Generals
 • Seguretat Ciutadana i mobilitat
 • Urbanisme
 • Víes Públiques
 • Innovació i Modernització
 • Cementeri
 • Protecció Animal
 • BARRI 7: MERCAT

​Juan Carlos Martínez Cuevas
3er Tinent d'Alcalde  i regidor delegat de:

 • Hisenda
 • Patrimoni
 • BARRI 1: LES BARRAQUES

Nuria Blanch i Esteban
4º Tinent d'Alcalde i regidora delegada de:

 • Educació
 • Benestar Social
 • BARRI 1: LES BARRAQUES

Empar Chuliá Ferrandis
regidora delegada de:

 • Medi Ambient
 • Parcs i jardins
 • Neteja Viària
 • Agricultura i Horta
 • BARRI 2: RAVAL - PILAR

Dolors Gimeno Valero
regidora delegada de:

 • Política Lingüística
 • Turisme
 • Patrimoni Històric
 • Infància, Joventut i Adolescència
 • Participació Ciutadana
 • BARRI 6: CHARCO - TRANVIARIS

Mabel Rojas Nuñez
regidora delegada de:

 • Majors
 • Politiques d'Igualtat
 • Dona
 • Sanitat
 • BARRI 5: FUMERAL- INSTITUT

Alejandro García Alapont
regidor delegat de:

 • Esports
 • Port
 • Festes
 • BARRI 3: LA REGIÓ - FLORIDA
 • BARRI 7: VILLA CARME - HORTA

 • Composició de la Junta de Govern Local

  • Jesús Monzó i Cubillos. President
  • Lorena Silvent Ruiz
  • Martí Raga Vázquez
  • Juan Carlos Martínez Cuevas
  • Nuria Blanch i Esteban
  • Mabel Rojas Nuñez