Família, Infància y Adolescència en Catarroja

L'Ajuntament de Catarroja ajuda a les famílies de la localitat a través de diversos servicis, tant per a adolescents com per a menors. Alguns d'estos servicis són:

  • Guarderies.
  • Tramitació i seguiments d' acolliments familiars i internaments.
  • Adopcions nacionals i internacionals.
  • Equip de suport a la intervenció amb menors.
  • Programa municipal contra l' absentisme escolar.
  • Programa de suportt a famílies monoparentals.
  • Suport escolar.
  • Beques de lactància.
  • Intervenció familiar.
  • Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i infancia.​