Població Discapacitada de Catarroja

L'Ajuntament de Catarroja oferix diferents servicis per a aquelles persones que amb discapacitats, ja siguen físiques, psíquiques y/o intel·lectuals, per a facilitar la seua integració social i millorar la seua qualitat de vida en el municipi, entre els que destaca: ​