Servicis per a persones desvaforides

Servicis i actuacions que intenten aconseguir la integració de les persones o grups en la vida social, preveure la marginació i garantir la prestació bàsica d'inserció social, a través dels projectes següents:

  • Prestacions d'aliments.

  • Prestació Econòmica Reglada (PER).
  • Ajudes d' Emergència Social.
  • Assessorament psicològic.

Altres col·laboracions