Orientació a la dona


Se sol·licitarà cita prèvia.

Servicis

  • Assessorament i orientació gratuïta previs al procés i a la tutela judicial dels seus drets i interessos, quan tinguen per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.
  • En Temes de violència de genere, s'acompanya a la víctima a la Policia Local, o Guàrdia Civil a interposar la denúncia, collaborant amb les treballadores socials, en la recerca d'una casa d'acollida, en el cas que siga necessari.

Concejalía de la Mujer

Oficina de la Mujer Av. Jaume I, nº 22

Horario de 10:00 a 14:00 (L,M, J y V)

Teléfono - Cita Previa 96 127 44 82

Concejala: Isabel Rojas Nuñez

Otras iniciativas

Enlaces de interés

Normativa

​ LOI Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.