Presentació

El M.I. Ajuntament de Catarroja va crear la Regidoria de Dona en 1997 comprometent-se amb la ciutadania per a aconseguir majors quotes d'igualtat entre homes i dones, per a açò s'articularen tota un sèrie de mesures i actuacions que tendisquen a equilibrar les desigualtats existents entre ambdós sexes.

Des d'aquesta data, la Regidoria ha realitzat activitats que tenen com a objectiu principal la promoció de la dona i el foment de la seua participació dins de la vida municipal, tant des del punt de vista econòmic, polític i social.

Amb els següents objectius:

  • Fomentar la participació de la dona en la vida ciutadana.
  • Crear espais per a la reflexió de la situació de la dona i actuar en conseqüència de les necessitats detectades.
  • Facilitar Facilitar la formació de la dona.
  • Realitzar accions a favor de la coeducació.
  • Reflexionar i analitzar el paper de la dona en el municipi i promoure la igualtat de drets entre home i dones.
  • Plantejar les inquietuds i l'actualitat de la dona del nostre temps.
  • Proposar un pla d'acció a partir de les conclusions que s'obtinguen.​

Regidoria de la Mujer

Oficina de la Dona Avda. Jaume I, nº 22

Horari de 10:00 a 14:00 (L,M, J y V)

Telèfon - Cita Prèvia 96 127 44 82

Regidora: Isabel Rojas Nuñez

Altres iniciatives

Enllaços d'Interés

Normativa

​ LOI Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.