Escola d'Estiu 2020

Infància, adolescència i joventut - 06 de Juliol
S'obre el període d'inscripció de l'Escola d'Estiu des del divendres 19 de juny fins al dimarts 30 de juny.

La Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Catarroja obrirà del 19 al 30 de juny el termini d'inscripcions per a l'Escola d’Estiu, que es realitzarà del 6 de juliol al 14 d’agost, amb un preu per setmana de 14,75 € primer fill, 13,65 € segon fill, 12,50 € tercer fill i següents.

L'activitat, destinada a conciliar la vida laboral i familiar, està dirigida a xiquetes i xiquets de la localitat que es troben cursant Educació Infantil de 2n cicle fins a 6é de Primària  es realitzarà en els centres d’educació infantil i primaria públics de la localitat, amb una oferta de places limitades. L'horari de l'activitat serà de 9 a 14 hores.

Donada la situació excepcional produïda per la pandèmia COVID-19, l'Ajuntament de Catarroja s'ha vist obligat a canviar i adaptar-se als esdeveniments, per a poder oferir el servei "Escola d'Estiu" per als veïns del municipi. Així doncs, amb la finalitat de protegir la salut i garantir la seguretat de les persones participants i treballadores, s'han establit una sèrie de mesures preventives i condicions específiques de participació en l'activitat. És per això que s'ha creat un tràmit totalment telemàtic que expliquem a continuació.

Atés que una de les mesures correctives citades és la limitació de places en l'activitat, s'han aprovat uns criteris d'inclusió que permeten establir un ordre de prelació entre les instàncies presentades, basat en la transparència i en la promoció de la conciliació de la vida laboral i familiar.


Per a poder participar en l'escola d'estiu s'han de donar almenys una de les següents dues condicions sine qua non: Estar empadronat a Catarroja o que un dels progenitors treballen en la localitat, fets tots dos han de quedar acreditats.

Es valoraran totes les sol·licituds presentades, establint-se el següent ordre de prioritat per a la distribució de les places disponibles fins a esgotar-les:

1. Prioritat en primer lloc. Família monoparental/viduïtat que acredite necessitat de conciliar vida laboral. Es justificarà mitjançant la presentació de:
• Llibre de família.
• Títol de família monoparental o acreditació de la defunció del cònjuge (pàgina llibre de família).
• Certificat d'empresa o declaració responsable per part dels autònoms, en el qual s'acredite impossibilitat de teletreball i coincidència horaris.

2. Prioritat en segon lloc. Família biparental que acredite necessitar conciliar vida laboral. Es justificarà mitjançant la presentació de:
• Llibre de família.
• Certificat d'empresa o declaració responsable per part dels autònoms, acreditant impossibilitat de teletreball i coincidència d'horaris dels dos progenitors.

3. Si la demanda de famílies en situació de prioritat 2 superara l'oferta de places disponibles, aquestes s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció fins a esgotar-les.

4. Si hi haguera places sobrants una vegada ateses les demandes dels col·lectius prioritzats, s'assignarien per rigorós ordre d'inscripció.

Caldrà aportar la següent documentació:

• DNI o certificat empadronament.

• Llibre de família.

• Títol de família monoparental o acreditació de la defunció del/la cònjuge (pàgina del llibre de família).

• Certificat d'empresa o declaració responsable per part dels autònoms, en el qual s'acredite impossibilitat de teletreball i coincidència horaris.

• Declaració responsable per part de les famílies (imprescindible).

• Contracte de treball per a aquelles persones que treballen en la localitat però no estiguen empadronades en ella.

A continuació teniu l'enllaç per a poder realitzar el tràmit telemàtic i els diferents documents que heu de descarregar i emplenar.

Enllaç al tràmit telemàtic punxant ací

Documentació i informació per a descarregar i emplenar.