Catarroja inicia la campanya "Carrer a carrer"

Ajuntament - 05 de Novembre
La regidoria de Vies Públiques ha iniciat la campanya "Carrer a carrer" per a fer un inventari de totes les necessitats que hi ha als carrers de Catarroja. S'ha començat per l'avinguda Jaume I i continuarà per cadascuna de les vies del poble. També s'obrirà un correu electrònic perquè els veïns i veïnes aporten les seues propostes

L’avinguda Jaume I de Catarroja ha sigut hui el punt d’inici de la campanya "Carrer a carrer" que ha posat en marxa la regidoria de Vies Públiques. Un grup de tècnics municipals de la policía local, la brigada d’obres i de senyalització, han recorregut l’avinguda per a fer un inventari de les seues necessitats.

S’ha inspeccionat els senyals, les places d’aparcament, els contenidors, el mobiliari urbà, els guals, les barreres arquitectòniques, passos de vianants, desperfectes en voreres i calçada, arbres, il.luminació, i tots aquells elements que poden ser millorats als llarg de la via. S’han detectat un centenar d’actuacions necessàries, que es posaran en marxa en els pròxims dies. La campanya preveu que al llarg de la legislatura, este mateix procediment es repetisca en cadascuna de les vies de la població. El pròxim serà el carrer de l'Alqueria.

La iniciativa ha sorgit a partir de les propostes i suggeriments que els veïns i veïnes de Catarroja han anat enviant a través dels correus electrònics dels regidors i de les xarxes socials. Per això, s’habilitarà un correu electrònic específic perquè qui ho desitge envie les seues propostes.