120 resultats para " ilive srv educacion epa"

Admissió de l'alumnat: informació important sobre el Programa Experimental Plurilingüe

INFORMACIÓ IMPORTANT A LES FAMÍLIES SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D’acord amb la Resolució del Director Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de data 04/05/2016, sobre autorització de les àrees d’influència en l’àmbit del municipi, el PROGRAMA EXPERIMENTAL PLURILINGÜE del CEIP Vil·la Romana tindrà com a àrea d’influència als efectes de l’admissió de l’alumnat, els domicilis compresos en la zona delimitada per: Al sud pel carrer de Chapa i Av. Murcia A l’est per l’av. Ramón y Cajal Al nord per la Ronda Nord- Barranc de Xiva A l’oest pel límit del terme municipal Resolució de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports         Web d'educació a Catarroja