DIUMENGES AL PARC: Magic Clown

Cultura 28 de may
Al parc de les Barraques, a les 12 h