Dansà a la Mare de Deu dels Desamparats a la Plaça Major

Festes 19 de mar
A les 18:00 hores