Del 5 d'octubre al 5 de desembre 2019. Període de pagament voluntari de: 2º semestre d'IBI Urbana, IAE i Taxa per instal·lació d'anuncis

Obert període voluntari per al pagament de rebuts del segon semestre d’IBI Urbana, de l’impost d’activitats econòmiques i de la Taxa per instal·lació d’anuncis del 5 d’octubre al 5 de desembre de 2019.Cobrament de domiciliacions: 27 de novembre.

Guia del Contribuent de Catarroja