Ban per als propietaris de les parce·les afectades pel Pla d’Actuació Intergrada Nou Mil·leni

Es recorda als propietaris de les parce·les afectades pel Pla d’Actuació Intergrada Nou Mil·leni, l’obligació de mantindre els terrenys en les condicions adecuades de seguretat i salubritat i se’ls insta a realizar els treballs de neteja i manteniment necessaris per a evitar riscos d’incendis.

Ban 04/072019