Procés de selecció per a la contractació d'un/a Agent d’Ocupació i desenvolupament Local (EMSA01 2019)

Obert el procediment de selecció per a la contractació d’un/a Agent d’Ocupació i desenvolupament Local (EMSA01 2019), seguint la Instrucció 5/2019 del Director General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció la contractació d'agents d'Ocupació i Desenvolupament Local.
El que es dóna comunicació a l'efecte de publicitat del procés selectiu.

Per a informar sobre el procediment de selecció i la documentació a aportar es convoca una reunió el dilluns 28 d'octubre de 2019 a les 9.00 h., en el saló d'actes de la Casa de la Cultura, c/ Esteve Paluzié, 2 de Catarroja.
En aquesta reunió informativa i no obligatòria s'aclariran els dubtes o consultes sobre el procés de selecció.
En el cas que alguna persona preseleccionada no poguera acudir a la convocatòria haurà de comunicar-ho al correu electrònic: adl@catarroja.es 
El termini de lliurament de la documentació serà del 29 d'octubre al 5 de novembre, tots dos inclosos.
Podran dirigir la seua sol·licitud a l'Ajuntament de Catarroja de manera presencial en l'Oficina d'atenció al ciutadà (OIAC), situada en Camí Reial, 22, o de manera electrònica utilitzant la Plataforma de Registre de l'Estat: https://rec.redsara.es/
Per a facilitar el procés de baremació, totes les persones que no aporten la documentació de manera presencial a l'Ajuntament de Catarroja hauran de comunicar aquesta circumstància per correu electrònic (adl@catarroja.es), incloent la documentació aportada.
Pot trobar la informació del procés en la Web de Labora i, en concret, la instrucció del procés de selecció en aquest enllaç.
Els impresos del procés de selecció de l'Ajuntament de Catarroja són els següents: