Procés de selecció de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat per corporacions locals (EMCORP) 2019

Obert el procediment de selecció del Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals (EMCORP 2018), mitjançant oferta d'ocupació a l’Espai Labora, dels següents llocs de treball. 
El que es dóna comunicació a l'efecte de publicitat del procés selectiu.

  • 1 Llicenciatura/Grau en Psicologia
  • 2 Oficials 1a de construcció
  • 1 Oficial 1a de pintura

ELS/LES CANDIDATS/ES VINDRAN REMESOS/ES PER L’ESPAI LABORA

Criteris per a la selecció:
Instrucció 4/2019 del Director General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (Pla Avalen Experiència - convocatòries EMERGE i EMCORP 2019)
Imprès de autobaremació dels criteris de valoració en el procediment de Selecció de persones participants en el programa