Actes definitives. Procés de selecció de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat per corporacions locals (EMCORP) 2019

Actes definitives
Transcorregut el termini corresponent, les actes passen a ser definitives.

Actes provisionals

Segons el punt 4 de la Instrucció Setena de la Instrucció 4/2019 del Director General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (Pla Avalen Experiència - convocatòries EMERGE i EMCORP 2019), l’entitat local beneficiària donarà publicitat de l’acta de selecció final durant almenys 5 dies hàbils, a fi que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, si no es presenten al·legacions, l'acta passarà a ser definitiva.

Data de publicació: 22 d’octubre de 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obert el procediment de selecció del Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals (EMCORP 2018), mitjançant oferta d'ocupació a l’Espai Labora, dels següents llocs de treball. 
El que es dóna comunicació a l'efecte de publicitat del procés selectiu.

  • 1 Llicenciatura/Grau en Psicologia
  • 2 Oficials 1a de construcció
  • 1 Oficial 1a de pintura

ELS/LES CANDIDATS/ES VINDRAN REMESOS/ES PER L’ESPAI LABORA

Criteris per a la selecció:
Instrucció 4/2019 del Director General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (Pla Avalen Experiència - convocatòries EMERGE i EMCORP 2019)
Imprès de autobaremació dels criteris de valoració en el procediment de Selecció de persones participants en el programa