Ajudes per a l'educació infantil de 0 a 3 anys curs 2019-2020. Presentació de sol•licituds: del 24 de juny al 6 de setembre