Del 6 d'abril al 5 de juny, tots dos inclusivament, obert període voluntària per al pagament rebuts de la Taxa de Fem de l'exercici 2019. Domiciliacions el 2 de maig 2019.

Guia del Contribuent de Catarroja