Actes definitives. Procés de selecció de persones joves en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU) 2019 (Pla Avalem Joves)

Actes definitives
Transcorregut el termini corresponent, les actes passen a ser definitives.

Actes provisionals

Segons el punt 4 del resolc Setè de la Instrucció 3/2019 del director general de LABORA relativa al procediment de selecció de persones joves en el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de garantia juvenil, l'entitat local beneficiària donarà publicitat de l'acta de selecció final durant durant almenys, cinc dies hàbils, a fi que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, si no es presenten al·legacions, l'acta passarà a ser definitiva.

Data de publicació: 22 d'octubre de 2019.

Actes definitives

Transcorregut el termini corresponent, les actes passen a ser definitives.

Actes provisionals

Segons el punt 4 del resolc Setè de la Instrucció 3/2019 del director general de LABORA relativa al procediment de selecció de persones joves en el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de garantia juvenil, l'entitat local beneficiària donarà publicitat de l'acta de selecció final durant durant almenys, cinc dies hàbils, a fi que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, si no es presenten al·legacions, l'acta passarà a ser definitiva.
Data de publicació: 24 de setembre de 2019.

---------------------------------------------------------------------------------

Obert el procediment de selecció del procés de contractació de persones joves en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU), mitjançant oferta d'ocupació al Espai Labora, dels següents llocs de treball. El que es dóna comunicació a l'efecte de publicitat del procés selectiu.

  • 1 Tècnic superior en informàtica
  • 3 Tècnic gestió administrativa
  • 1 Orientador laboral
  • 1 Llicenciat/da en Administració i Direcció d'Empreses
  • 1 Llicenciat/da en Dret
  • 1 Arquitecte tècnic

ELS/LES CANDIDATS/ES VINDRAN REMESOS/AS PEL ESPAI LABORA D'OCUPACIÓ

Criteris per a la selecció: