SELECCIÓ PROGRAMA DIPU MODALITAT POST

L'objectiu primordial de les presents bases és la formació en l'àmbit local de joves postgraduats i tècnics superiors de cicles formatius de grau superior mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació i en el marc d'un projecte innovador elaborat per aquesta entitat. En aquest sentit i a aquest efecte l'Ajuntament de Catarroja s'ha adherit al programa de la Diputació de València “pràctiques formatives per a joves” (Modalitat “Post”) amb el projecte: PERSPECTIVA LOCAL DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L'ÀMBIT DE LA TRANSPARÈNCIA.

Candidat: Estar en possessió del títol oficial universitari de grau de Gestió i Administració Pública o grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública o titulació equivalent en aquestes especialitats. Ser major d'edat i no ser major de 35 anys en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

llistats provisionals candidats beca post + info

bases + info
Enllaç al tràmit
Instància 
Autorització dades renda
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals explicats a partir de l'endemà al de la publicació de les presents Bases en el tauler d'anuncis electrònics.